Oferta świadczonych usług

Budowa to poważne przedsięwzięcie, dla którego koniecznym jest przygotowanie wielu dokumentów i przeprowadzenie licznych uzgodnień. Potrzebna jest do tego odpowiednia wiedza prawna, spore doświadczenie oraz dużo wolnego czasu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów przedstawiamy ofertę załatwienia wszystkich spraw związanych z pozyskaniem i oceną nieruchomości gruntowej, przeprowadzenia formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wszystkich poprzedzających wydanie pozwolenia czynności i uzgodnień, a również koordynacją i nadzorem samej budowy. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, możemy wesprzeć Państwa działania, uchronić przed stratą czasu na bieganie po urzędach i błądzenie wśród przepisów prawnych, a niejednokrotnie niepotrzebnymi wydatkami lub spełnieniem pozaprawnych wymagań urzędników.

Działamy na terenie Polski południowej (orientacyjnie zakres województw: dolnośląskie, opolskie, południowa część wielkopolskiego, łódzkie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) w następujących zakresach usług:

zastępstwo inwestorskie dla całego zakresu realizacji inwestycji

• pozyskanie nieruchomości
• uzyskanie pozwolenia na budowę
• pozyskanie wykonawców
• koordynacja budowy
• kontrola kosztów
• odbiory
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

przy ścisłej współpracy z inwestorem i bieżącym raportowaniem.

pozyskiwanie nieruchomości i prowadzenie spraw formalnych

• uzyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak:
--> pozwolenia na budowę
--> zgłoszenia budów i robót budowlanych
--> decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
--> decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej
--> decyzje o zgodzie na lokalizację zjazdu indywidualnego
--> uzgodnienia m.in. z ZUDP, Konserwatorami Zabytków, Dyrektorami Ochrony Środowiska, Zarządami Melioracji Wodnych, zarządcami dróg, itd,
--> pozwolenia na użytkowanie
--> zaświadczenia urzędowe

• pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne, (działamy na zasadzie zlecenia poszukiwania nieruchomości na podstawie określonych wymagań oraz pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji wstępnych; nie zajmujemy się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami)
• uzgodnienia możliwości prowadzenia mediów przez nieruchomości sąsiednie
• zbieranie informacji i opiniowanie możliwości realizacji inwestycji przed zakupem gruntu (szczegółowo opisane w sąsiedniej zakładce)
• przygotowywanie odwołań i zażaleń w toczących się już postępowaniach
• prowadzenie postępowań w zakresie legalizacji samowoli budowlanych
• uzyskiwanie map zasadniczych, ewidencyjnych, do celów projektowych oraz wypisów z ewidencji gruntów
• uzgodnienia dostaw mediów

nadzorowanie budowy i projektowanie

• prowadzenie nadzorów inwestorskich
• kierowanie drobniejszymi budowami
• projektowanie w zakresie:
--> budownictwa kubaturowego
--> zasilania elektrycznego
--> telekomunikacyjnego radiowego i liniowego

• kosztorysowanie robót budowlanych